10 december: lancering Mensenrechtenvlag. Doet u mee?

Op donderdag 10 december 2020, de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren wij, het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek, als lid van Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kan iedereen laten zien de universele mensenrechten te respecteren en te ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. 

De Mensenrechtenvlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt. 

Veel Nederlandse gemeenten, organisaties, ondernemingen en particulieren hangen op 10 december de vlag uit. Onze vraag aan u is of u ook mee wil doen aan de lancering op die datum. Dat kan eenvoudig: door de vlag te hijsen op een plek naar keuze. De vlaggen zijn te verkrijgen in de maten 225 x 150 cm. en 150 x 100 cm. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden.

Discriminatiecijfers 2019

In 2019 heeft de Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek fors meer meldingen op de discriminatiegrond ras ontvangen; 50 ten opzichte van 34 in 2018. Dit zijn meldingen over herkomst, huidkleur of etniciteit. Melders krijgen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of met discriminatoire bejegening in buurt. Dit is op te maken uit de jaarlijkse regionale rapportage die vandaag is gepubliceerd. In 2019 zijn er 83 (ter vergelijk: 2018: 82) discriminatiemeldingen geregistreerd. Ten opzichte van 2018 is er sprake van een lichte stijging van met iets meer dan 1 % (ter vergelijk: landelijke stijging is 1,4 %). 
 
Stijging aantal meldingen over discriminatie in eigen buurt  
Opvallend is de stijging van het aantal meldingen over ervaren discriminatie in buurt of wijk (2019 18 vs 2018: 12). Het gaat hierbij veelal om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten (bijvoorbeeld uitschelden of juist negeren). Samen met oneerlijke behandeling op de arbeidsmarkt zijn hierover in 2019 de meeste meldingen ontvangen.   
Net als in voorgaande jaren worden, naast buurt/wijk, de meeste meldingen gemaakt over ervaringen op de arbeidsmarkt. De meldingen zijn afkomstig van mensen die zich op hun werk oneerlijk behandeld voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie vermoeden bij een afwijzing op een sollicitatie. 

Wederom meer meldingen handicap en/of chronische ziekte
De meldingen van mensen met een handicap chronische ziekte zijn eveneens toegenomen ten opzichte van 2018. In 2018 liet het aantal meldingen op deze grond ook al een stijging zien. Dit had waarschijnlijk te maken met de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VN-verdrag handicap. Het gaat hier onder meer om meldingen over de weigering van een woningbouwvereniging om een woning aan te passen of meldingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers die geen aanpassing willen realiseren om het werk voor personen met een beperking mogelijk te maken. 

Regionale en landelijke rapporten 
Op 23 april 2019 zijn de regionale rapporten en de landelijke rapportage discriminatiecijfers 2019 gepubliceerd. In de rapportage van het Meldpunt discriminatie Gooi en Vechtstreek  zijn de meldingen op het gebied van discriminatie voor de 7 gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek in 2019 verwerkt.  De landelijke rapportage presenteert meldingen en bij Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s)  en registraties bij politie, naast elkaar, aangevuld met gegevens van het Meldpunt internet discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens. 

ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek wijzigt van naam

ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam: Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Reden hiervan is om de herkenbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van het Meldpunt Discriminatie, mede in relatie tot het (kunnen) doen van meldingen van Discriminatie, verder te verbeteren. In het verlengde hiervan is tevens een nieuwe website gelanceerd die de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het Meldpunt Discriminatie, waaronder het doen van meldingen van discriminatie, moet ondersteunen.