Voorlichting dit najaar op evenementen in het Gooi

Op 3 september 2022 was het Meldpunt Discriminatie aanwezig op het One Hilversum Festival in het Park de Oude Haven in Hilversum. Een jaarlijks muzikaal evenement waarin diversiteit en verbinding centraal staan. Als deel van voorlichtingsactiviteiten gericht op preventie en bewustwording van discriminatie waren wij hier te vinden met een kraam met informatie, gadgets en een insta-frame.

Er staan nog meer voorlichtingsdagen op de agenda. Op 17 september a.s. van 11:00-17:00 uur op de Culturele Markt in het centrum van Bussum bij Bussum Cultureel, en op 18 september bij de Hilversum Sportfair aan het Langgewenst van 12:00-17:00 uur.

Voorlichting voortgezet onderwijs Gooise Meren

Het Meldpunt heeft in juni 2022 voorlichting gegeven aan jongeren op middelbare scholen tijdens een tweetal evenementen in het kader van de Scholen Tour, georganiseerd door Gemeente Gooise Meren in samenwerking met o.a. Gooise Meren Beweegt, Sportfondsen Gooise Meren en Versa Welzijn.

Op 30 juni 2022 hebben 120 leerlingen van de Sint Vitus Mavo in Naarden in kleinere groepen deelgenomen aan ‘Over-de-Streep’ sessies over vooroordelen en discriminatie. De leerlingen konden op interactieve wijze hun kennis over dit onderwerp testen en vergroten. Op 21 juni 2022 was het Meldpunt aanwezig op het Vitus Festival bij het Sint Vitus College in Bussum met een info-kraam en een quiz-wedstrijd voor de leerlingen. Deze activiteiten maken deel uit van onze op preventie gerichte activiteiten met jongeren, waartoe ook de gastlessen op basisscholen in de regio Gooi en Vechtstreek behoren. Neem contact met ons op als je ook een gastles of gastworkshop voor jongeren wilt organiseren: wij denken graag mee.

Inloopspreekuren in jouw gemeente

Advies nodig? Kom naar ons inloopspreekuur! Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 6 september in de Koepel in Hilversum Kerkelanden!

dinsdag 6 september, 9:30-10:30 uur in de Koepel, bij parkeerplaats winkelcentrum Kerkelanden, Hilversum Zuid-West. Dit spreekuur houden we samen met het algemene inloopspreekuur van Versa Welzijn, de wijkagent, boa’s en brandweer.

dinsdag 20 september, 11:00-12:00 uur, in het Huis van de Buurt in winkelcentrum Van Riebeeckgalerij, Hilversum Zuid-Oost.

maandag 26 september, 15:00-16:00 uur, in Wijkcentrum de Uit-Wijk, Doctor Schaepmanlaan 10-12, Bussum.

Nieuwe inloopdata worden aan het begin van elke maand toegevoegd. De inloopspreekuren zijn gratis voor alle inwoners van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren en Wijdemeren.

Landelijke discriminatiecijfers 2021

In 2021 zijn de meldingen van discriminatie die werden gedaan bij anti-discriminatievoorzieningen in Nederland voor het derde jaar op rij gestegen. In 2021 kregen de anti-discriminatievoorzieningen in totaal bijna 7 duizend meldingen, een kwart meer dan in 2020. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die melding deden omdat zij zich uitgesloten voelden door de coronamaatregelen. Regionaal zien we eenzelfde beeld.

Discriminatie op grond van ras of herkomst nog steeds vaak gemeld

Zowel landelijk als in de regio Gooi en Vechtstreek was bij de ontvangen meldingen “ras” de meest voorkomende discriminatiegrond. In 2021 ging 1 op 3 meldingen over discriminatie op grond van herkomst, huidskleur of etniciteit (landelijk 34%, regionaal 33%). Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden” en “handicap /chronische ziekte”

Meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden” maakten zowel landelijk als regionaal rond 30% van het totaal aantal meldingen uit. Deze categorie gaat over meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Regionaal waren 34 van de 43 meldingen op niet-wettelijke gronden corona-gerelateerd.

In de Gooi en Vechtstreek is verder een stijging te zien van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid): landelijk valt 15% van de meldingen onder deze noemer, regionaal was dit 20%. Deze stijging wordt echter deels verklaard door ervaringen met de coronamaatregelen (14 van de 28 regionale meldingen op grond van handicap/chronische ziekte waren corona-gerelateerd).

Aanzienlijk aantal meldingen discriminatie buurt, minder arbeidsmarkt

Regionaal zien we naast corona-gerelateerde meldingen met name meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten, vooral op grond van ras of seksuele gerichtheid. Landelijk is juist een daling in de meldingen van discriminatie in de buurt te zien. Opvallend is verder de daling in 2021 van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel in de landelijke als de regionale cijfers.

Rapporten

Het landelijke rapport doet verslag van de meldingen bij het landelijke netwerk van regionale anti-discriminatievoorzieningen. Het bevat ook cijfers over de registraties van discriminatie-incidenten bij de politie, de zaken behandeld door het College voor de Rechten van de Mens, en meldingen bij de Nationale Ombudsman en het Meldpunt Internet Discriminatie.

Uitnodiging Ratatouille

Het Meldpunt Discriminatie organiseert op 1 juni 2022 samen met de gemeente Gooise Meren, Versa Welzijn en het Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek een bijeenkomst van het projectteam Ratatouille. We gaan in gesprek over diversiteit, discriminatie en racisme. Kom genieten van een heerlijke maaltijd, leer nieuwe mensen kennen en luister naar interessante verhalen. We zien je graag op 1 juni in de Plataan in Naarden!

Vrijheidsdiner

Op 5 mei organiseerden verschillende maatschappelijke organisaties uit Gooise Meren en het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek in samenwerking met het Muiderslot een Vrijheidsdiner met zestig genodigden. Onder het genot van heerlijke gerechten uit verschillende werelddelen en muziek uit Oekraïne hebben we nagedacht en gesproken over vrijheid, mensenrechten en discriminatie.

De week tegen Racisme

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Daarom organiseren de landelijke vereniging tegen discriminatie, Discriminatie.nl en verschillende antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen Racisme. Dit jaar is het thema ‘Cultuur’. Van 21 tot en met 27 maart 2022 kun jij meepraten en je kennis verdiepen tijdens lezingen, workshops en theater.

Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Het bloedbad in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op anti-apartheidsdemonstranten, was voor de Verenigde Naties de aanleiding om sinds 1966 deze dag in het teken te stellen van de strijd tegen racisme. 

Hieronder vind je het programma van de events die tijdens de Week tegen Racisme georganiseerd worden. 

PROGRAMMA 

Donderdag 17 maart 2022 

Maandag 21 maart 2022 

Dinsdag 22 maart 2022 

Woensdag 23 maart 2022 

Donderdag 24 maart 2022 

Vrijdag 25 maart 2022 

Zaterdag 26 maart 2022 

  Wandeling – Sporen van slavernijverleden in Leeuwarden (13.30 – 14.30 uur / 15.30 – 16.30) 

Wederom hoog aantal meldingen discriminatie in 2021

In 2021 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek: 140 ten opzichte van 142 in 2020 en 83 in 2019. Bij deze meldingen was “ras” weer de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Discriminatiemeldingen en corona(maatregelen)

Het hoge aantal discriminatiemeldingen in 2021 is deels het gevolg van corona. Er zijn veel meldingen binnengekomen over het coronatoegangsbewijs, de vaccinatie en de mondkapjesplicht. Melders voelden zich gediscrimineerd, uitgesloten of gestigmatiseerd. Maar ook los hiervan is er sprake van een aanzienlijk aantal meldingen.
 
Toename meldingen discriminatie door overheid, winkels/bedrijven en in buurt/wijk

De meeste meldingen werden ontvangen over de behandeling of bejegening door (semi) overheidsinstanties in relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast waren er weer veel meldingen met betrekking tot bedrijven/winkels, bijvoorbeeld over toegankelijkheid en de mondkapjesplicht. Verder was er een aanzienlijk aantal meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten. Opvallend is juist de daling van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt. In de jaren hiervoor waren juist de meeste meldingen op dit terrein.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden en ”handicap /chronische ziekte”

Naast “ras” werden de meeste meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden”. Dit zijn meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Daarnaast was er een verdere stijging van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid).

Bekijk hier het rapport.

Seksuele intimidatie op werkvloer is vorm van discriminatie

De verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding en verkrachting bij talentenjacht The Voice of Holland hebben veel los gemaakt in de samenleving. Veel vrouwen herkennen (een deel van) de verhalen en steeds meer mannen spreken zich uit tegen dit grensoverschrijdend gedrag. Wat niet iedereen weet is dat seksuele intimidatie óók een vorm van discriminatie is. Jouw werkgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Seksuele opmerkingen, grapjes, gebaren en ongewenste aanrakingen zorgen voor een onveilige werkomgeving. Zie jij zo’n onveilige werksituatie ontstaan? Spreek je collega’s er dan op aan en meld het bij je leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Heb jij te maken gehad met seksuele intimidatie? Meld dit bij jouw vertrouwenspersoon, Slachtofferhulp óf maak hier een melding van door te klikken op deze link: https://www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/meld-discriminatie/