Voorlichting & advies

Voorlichting en advies

Algemeen

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek verzorgt:

  • Voorlichting en advies voor inwoners en organisaties.
  • Gastlessen voor het onderwijs

Heb je nog andere vragen, neem gerust contact met ons op, we kijken dan hoe we je verder kunnen helpen.

Gastlessen voor het onderwijs schooljaar 2020-2021

In dit schooljaarschooljaar start het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom met het geven van gastlessen in het onderwijs.

Wij komen graag bij jou op school om met leerlingen in gesprek te gaan over beeldvorming, vooroordelen, discriminatie, pesten en respectvol met elkaar om gaan.

De focus ligt voor dit schooljaar op het basisonderwijs.

Gastlessen voor het basisonderwijs 2020-2021

Voor het basisonderwijs betreft het in eerste instantie gastlessen met betrekking tot de zogenaamde “vooroordelenkoffer”. Het is ons streven om het aanbod op termijn uit te gaan breiden. Houd onze website dan ook in de gaten!

De vooroordelenkoffer

In deze les gaan leerlingen in tweetallen aan de slag met de “tafeltenstoonstelling” van kleurrijke kartonnen kaarten. Op elke kaart staat een opdracht die hen op speelse wijze stil laat staan bij thema’s als vooroordelen, pesten, diversiteit, democratie en groepsdruk. De werkvorm lokt onderling dialoog uit, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

Doelgroep: groep 7 en 8

Duur: 75-90 min

We beginnen in het klaslokaal waar we met elkaar kennismaken en het spel wordt geïntroduceerd. Hierna gaan we het spel spelen, dat in een andere ruimte is opgesteld. We eindigen weer in het klaslokaal met een nagesprek en ruimte voor vragen.

Mocht je geïnteresseerd zijn dan verzoeken wijje om het aanvraagformulier gastlessen (Aanvraagformulier gastlessen 2020-2021) in te vullen en te retourneren (discriminatie@versawelzijn.nl) . Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen per mail  (discriminatie@versawelzijn.nl) of telefoon (035-6830154).

Daarnaast wijzen wij u graag op beschikbaar (online) onderwijsmateriaal, waar u zelf als school mee aan de slag kunt.  Zie bijvoorbeeld:

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om in dit kader met u mee te denken en van advies te voorzien.

Gastlessen voortgezet onderwijs 2020-2021

Mocht je vragen of wensen hebben met betrekking tot eventuele gastlessen dan kun je contact met ons opnemen per mail (discriminatie@versawelzijn.nl) of telefoon (035-6830154). We kunnen dan gezamenlijk kijken wat mogelijk is.

Daarnaast wijzen wij u graag op beschikbaar (online) onderwijsmateriaal, waar u zelf als school mee aan de slag kunt.  Zie bijvoorbeeld:

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om in dit kader met je mee te denken en je hierbij te adviseren.