Spreekuren wijkcentra 2023

Kom je ook? Een vertrouwelijk gesprek en gratis informatie, bemiddeling, bijstand bij ervaringen van discriminatie. Daarvoor kun je ons bellen op 035 6830154 maar ook kun je ons tegenkomen in je eigen buurt! Zonder afspraak. Eens per maand in Hilversum Kerkelanden en Van Riebeeck. Wees welkom! dinsdag 21 februari, 11:00-12:00 uur, in het nieuwe pand Oosterengweg 44B, Hilversum en dinsdag 7 maart 10:00-11:30 uur in de Koepel, Kerkelanden.

dinsdag 7 februari 10:00-11:30 uur in de Koepel, Kerkelanden, Hilversum, tegenover de parkeerplaats van het winkelcentrum. Voor alle inwoners van Hilversum en Wijdemeren.

dinsdag 7 maart 10:00-11:30 uur in de Koepel, Kerkelanden, Hilversum, zie boven.

dinsdag 21 februari, 11:00-12:00 uur, in het nieuwe buurtcentrum in het van Riebeeckkwartier aan de Oosterengweg 44B, Hilversum. Nieuwe data voor de daarop volgende maanden worden na 20-21 februari bekend gemaakt.

Waarom kom je naar een spreekuur?

  • als je advies zoekt omdat jij of iemand die je kent is gediscrimineerd
  • als je een melding wilt doen van discriminatie
  • als je ondersteuning zoekt bij het aankaarten van ongelijke behandeling
  • als je informatie zoekt over discriminatie, of over onze werkwijze
  • als je wilt kennismaken met onze medewerkers

Is het wel veilig om in het centrum hierover te praten?

In het wijkcentrum is een aparte ruimte beschikbaar om jouw privacy tijdens het gesprek te waarborgen.

Moet ik me aanmelden?

Nee dat is niet nodig, je kunt zonder afspraak binnenlopen op het genoemde tijdstip.

Wat kost het?

Het spreekuur en onze hulpverlening is gratis voor alle inwoners van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren en Wijdemeren.

Ik kan deze maand of tijd niet, hoe kan ik dan in contact komen?

Geen zorgen, er zijn iedere maand nieuwe spreekuren. De datum wordt hier op de website aan het begin van elke maand gepubliceerd.

Als je advies of hulp zoekt maar kun je niet op deze tijden, neem dan via e-mail of telefonisch contact met ons op!

Tijdens kantooruren maandag-vrijdag tussen 9 en 5 kun je ook afspreken op ons kantoor aan de Larenseweg in Hilversum. Bel dan wel eerst voor een afspraak.

Wil je ook graag starten met een gratis spreekuur van ons Meldpunt in jouw wijkcentrum, neem dan contact met ons op.

Doe 10 december mee met Mensenrechtendag

Mensenrechtenvlag aan gevel gebouw van antidiscriminatiebureau

Zaterdag 10 december 2022 is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Deze dag wordt gevierd sinds 1948, toen de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden.

Vrijdag 9 december hijst het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek de Mensenrechtenvlag. Ook bij het Raadhuis in Hilversum en het gemeentehuis van Gooise Meren zal de Mensenrechtenvlag wapperen. Met hen hangen vele andere gemeenten, maar ook ambassades en maatschappelijke organisaties in Nederland, en de Nederlandse consulaten in het buitenland de vlag uit. De Bibliotheek Hilversum besteedt ook aandacht aan deze dag.

Noodzaak mensenrechten ook hier in Nederland

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. De strijd voor de mensenrechten is niet voorbij en heeft nog steeds onze aandacht nodig. Ook in Nederland. Dit jaar besteedt onze landelijke vereniging in het bijzonder aandacht aan de mensenrechten van vluchtelingen. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kan iedereen laten zien de universele mensenrechten te respecteren en te ondersteunen.

De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen

We kennen allemaal de regenboogvlag. Deze vlag wordt speciaal gehesen om de positie van LHBTI-gemeenschap onder de aandacht te brengen. Er zijn echter nog allerlei andere groeperingen die worden gediscrimineerd en waarvan de mensenrechten worden geschonden. Voor hen, voor iedereen dus, lanceerde de landelijke vereniging van anti-discriminatie bureaus, Discriminatie.nl, in 2020 de mensenrechtenvlag.

Deze vlag is het symbool voor gelijkheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld.  De kleuren van de vlag staan symbool voor de aarde, de lucht en de plek onder de zon die alle mensen op de wereld met elkaar verbinden. De vorm van een DNA-streng is verbeeld om te benadrukken dat wij gelijk zijn. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt. 

Sta op voor mensenrechten op 10 december en doe mee!

Wil je laten zien dat je de mensenrechten steunt als persoon, bedrijf, school of organisatie? Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld:
– Bestel een vlag via https://www.mensenrechtenvlag.nl/en hijs deze op 10 december.
– Deel deze website op je sociale media.
– Heb je kinderen die naar de basisschool gaan? Breng de juf of meester op de hoogte van de klasactiviteiten rond mensenrechten. Lees hier meer over de activiteiten voor in de klas.
– Breng de Mensenrechtendag én de vlag onder de aandacht op je werk. Plaats bijvoorbeeld een artikel op intranet of in een nieuwsbrief. Kijk hier voor voorbeeldteksten voor organisaties.
– Gebruik de Mensenrechtendag én de vlag als middel om de gelijkwaardigheid binnen je organisatie te bespreken.

Transgender Awareness Week en Gedenkdag 13-20/11

Fotografie: Prins de Vos Ontwerp: Sem Hak

Transgender personen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Ze worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. 

In de Transgender Awareness Week (13-19 november) vraagt Transgender Netwerk Nederland aandacht voor de problemen waar transgender mensen tegenaanlopen in de samenleving, zoals geweld en discriminatie.

Transgender Gedenkdag
Na de Transgender Awareness Week is de Transgender Gedenkdag. Wereldwijd vinden herdenkingen plaats voor genderdiverse mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Op 20 november 2022 herdenken we 327 trans en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar zijn vermoord om wie ze zijn, onder wie een slachtoffer in Nederland. 

In Amsterdam is op zondag 20 november een herdenking in de Keizersgrachtkerk, georganiseerd door Papaya Kuir en Trans United Europe. Het programma start om 18 uur, met onder anderen onze voorzitter Brand Berghouwer en Erika Castellanos. U bent van harte uitgenodigd, meer informatie over deze herdenking vindt u hier

Verschillende gemeentes en organisaties hangen op Transgender Gedenkdag de transgendervlag halfstok. Heeft u geen transvlag dan kunt u ook een regenboogvlag halfstok hangen en een foto daarvan delen op sociale media met #TDOR2022.

Fotografie: Prins de Vos Ontwerp: Sem Hak

‘Like en Cancel’: Week van de Mediawijsheid

Van 4 tot en met 11 november besteden we aandacht aan mediawijsheid. De rol van sociale media bij het verspreiden van negatieve meningen en beelden en de impact daarvan op de personen die het treft, verdient natuurlijk constante aandacht. In de week van de mediawijsheid kun je de tijd nemen hierover te praten, bijvoorbeeld op school of met je vrienden. Of post zelf een bericht dat mensen op een positieve manier bewust maakt van gelijke behandeling en respect.

Week van Respect 7-14/11

Respect voor iedereen, dat zetten we in de schijnwerpers bij sportclubs, buurtsportcoaches, jongerenwerkers en scholen tijdens de #weekvanrespect. Hoe draag jij bij aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt?

Het gaat hierbij ook om het bevorderen van diversiteit en inclusie, van mensen van allerlei achtergronden, ook van mensen met een beperking.

Wil jij met je sportclub, je buurtwerk of school aandacht besteden aan deze onderwerpen en het bespreekbaar maken? Kies deze week een moment tijdens of na de training of een activiteit, met je collega’s of met jongeren, om stil te staan bij discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag op het sportveld of op school.

Je kunt gebruik maken van de campagnematerialen van de Respect Foundation. Ook de KNVB, en het NOC-NSF en het Centrum Veilige Sport hebben veel aandacht voor respect in de sport, met campagnes als “Ons Voetbal is van Iedereen”, “Voel je thuis in de sport”, Blijf je stil of praat je erover? en een meldingsapp voor incidenten van discriminatie. Spreek je mensen die te maken hebben gehad met discriminatie? Wijs hen op de mogelijkheid dit (anoniem) te melden.

Volg ons op sociale media voor updates over activiteiten, of post een bericht over je eigen activiteit en tag ons! @meldpuntdiscriminatie

Workshop Buurtsportcoaches

Respect in de sport krijgt veel aandacht. Maar wat doe je als je ziet dat er bij de sporters waarmee je werkt sprake is van negatieve vooroordelen en discriminerend gedrag jegens een persoon of groep die wordt gezien als ‘anders’? Ben je je zelf bewust van je eigen vooroordelen, herken je subtiele vormen van uitsluiting? Hoe ga je om met vooroordelen en discriminerend gedrag: blijf je stil of praat je erover? Wat zeg je als er tijdens het sporten verkeerde grapjes worden gemaakt, of als mensen anders worden behandeld vanwege hun handicap of chronische ziekte, hun afkomst, of seksuele gerichtheid? Wat kun je beter wel doen en wat werkt juist stereotype bevestigend? Hoe bekend zijn de gedragsregels van de organisatie? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens een workshop voor jeugdbuurtsportcoaches van Bink Kinderopvang en sportcoaches 60+, Wandelen en Gezonde Leefstijl van Team Sportservice ’t Gooi, verzorgd door het Meldpunt Discriminatie. De workshop zorgde voor discussie, meer bewustzijn, en tips voor hoe te handelen bij incidenten. Werk je met jongeren en zou je ook een workshop willen volgen om deze vragen te bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Veelzeggende Verhalen Podcast: wie zijn wij?

Luister nu de podcast: een leuke manier om meer te weten te komen over de personen achter het Meldpunt. In september 2022 zijn twee medewerkers van het Meldpunt Discriminatie geïnterviewd voor de Podcast-serie “Veelzeggende Verhalen”. Wat drijft hen om dit werk te doen? Waarom is het zinvol om discriminatie te melden, en waarom is het belangrijk het te signaleren? Op welke manieren draagt het werk van het Meldpunt bij aan het voorkomen van discriminatie? Wat is hierbij de rol van de samenwerking met Versa Welzijn en andere maatschappelijke organisaties? Op deze vragen en meer hoor je het antwoord in deze podcast!

https://www.versawelzijn.nl/veelzeggendeverhalen/meldpunt-discriminatie-gooi-en-vechtstreek/

Regenboogweek 2022

Aandacht voor de regenboog community tijdens de Hillywood Pride Safari en de jaarlijkse vlaggenceremonie. Met de Stichting Gooi en Vecht Inclusief, de wethouder, en overige belangstellenden ging het op 8 oktober langs verschillende ondernemingen in het centrum van Hilversum die zich hadden ingezet om kleurrijk voor de dag te komen.

Op 11 oktober Coming Out Day was het tijd voor het hijsen van de regenboogvlag. De ceremonie bij het Raadhuis, het Lucent College, het Roland Holst College en de Montessorischool Centrum in Hilversum werd georganiseerd door Stichting Gooi en Vecht Inclusief. De vlag werd gehesen door de wethouders van Inclusie en van Onderwijs van de Gemeente Hilversum in bijzijn van een grote schare scholieren.

Voorlichting op evenementen in het Gooi

Beatstars Huizen en One Hilversum Festivals, en informatiemarkten in Gooise Meren en Kerkelanden: een mooie kans voor voorlichting over ons werk en gesprekken met bezoekers over discriminatie en vooroordelen. In oktober jonge bezoekers bij het Beatstars Festival in Huizen. In september mensen van alle leeftijden en kleuren op het One Hilversum Festival, een jaarlijks muzikaal evenement waarin diversiteit en verbinding centraal staan.

Beatstars Huizen
Hilversum One

In oktober waren we ook te vinden bij de opening van de Regenboogweek in het centrum en bij de vlaggenceremonie bij scholen en Raadhuis in Hilversum.

In september gaven we ook voorlichting aan Hilversumse ouderen, op een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners in de Koepel, Kerkelanden. Ouderen deden mee aan een workshop over vooroordelen en discriminatie in de zorg.

Ook de gemeente Gooise Meren werd niet vergeten: op 17 september spraken we allerlei inwoners en belangstellenden bij onze kraam op de Culturele Markt in het centrum van Bussum bij Bussum Cultureel.

Voorlichting voortgezet onderwijs Gooise Meren

Het Meldpunt heeft in juni 2022 voorlichting gegeven aan jongeren op middelbare scholen tijdens een tweetal evenementen in het kader van de Scholen Tour, georganiseerd door Gemeente Gooise Meren in samenwerking met o.a. Gooise Meren Beweegt, Sportfondsen Gooise Meren en Versa Welzijn.

Op 30 juni 2022 hebben 120 leerlingen van de Sint Vitus Mavo in Naarden in kleinere groepen deelgenomen aan ‘Over-de-Streep’ sessies over vooroordelen en discriminatie. De leerlingen konden op interactieve wijze hun kennis over dit onderwerp testen en vergroten.

Op 21 juni 2022 was het Meldpunt aanwezig op het Vitus Festival bij het Sint Vitus College in Bussum met een info-kraam en een quiz-wedstrijd voor de leerlingen.

Beide dagen maakten deel uit van onze op preventie gerichte activiteiten met jongeren, waartoe ook de gastlessen op basisscholen in de regio Gooi en Vechtstreek behoren. Neem contact met ons op als je ook een gastles of gastworkshop voor jongeren wilt organiseren: wij denken graag mee.