Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

VERSA WELZIJN
LARENSEWEG 30
1221 CN HILVERSUM
NEDERLAND


VERSAWELZIJN.NL
COMMUNICATIE@VERSAWELZIJN.NL


1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies
i. Versa Welzijn gebruikt verschillende cookies op de website van het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de
browser van uw computer, tablet of smartphone.

ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:

a. Functionele cookies zijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische
dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de
cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij
eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde advertenties
worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor
een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel
kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt
uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.


2. COOKIEOVERZICHT

A. Cookienaam,cookie type,cookie doeleinde en de bewaartermijn
i. De website van het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke
zijn weergegeven in onderstaande tabel.

ii. In totaal zijn er op meldpuntdiscriminatiegv.nl 7 verschillende cookies aanwezig. De volgende
cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek op de harde schijf
van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn


Google Analytics

Analytisch

_ga _gat_gtag_UA_38585
265_1
_gid

2 jaar
Einde sessie
22 uur

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens doorte geven.


Spotify

Functioneel

sp_landing
 sp_t

22 uur
1 jaar

Stelt een beveiligingsvlag in om verlies te voorkomen als een website gemengde inhoud opnieuw laadt


Youtube

Tracking

VISITOR_INFO1_LIVE YSC

6 maanden
Einde sessie

Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te
analyseren. Er wordt een YouTube-video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze
bekijkt komt erinformatie vrij.

3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende
bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken. Versa
Welzijn heeft hier geen invloed op.

iii. U kunt hierlezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor
welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.

ii. Versa Welzijn heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

iii. De informatie die Google verzamelt, wordtzo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw
IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met
overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).


4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN


A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Het is voor Versa Welzijn niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een
betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
versie van deze cookieverklaring is 20221021.

 

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

i. Zie de privacyverklaring van Versa Welzijn.


6. KLACHTRECHT

i. Zie de klachtenregeling van Versa Welzijn.