Disclaimer

Meldpunt Discriminatie GV spant zich in op deze website altijd de meest actuele informatie over haar dienstverlening te geven. Dit betekent dat informatie wordt gewijzigd, aangevuld of verwijderd als dit nodig is, zonder dat u hierover wordt geïnformeerd.

Desalniettemin kan het voorkomen dat een bepaalde dienst in een bepaalde gemeente niet meer wordt geboden of dat informatie niet geheel volledig of actueel is. Meldpunt Discriminatie GV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.