Actueel

Nieuwe naam Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek

portretten van jongen met bril, vrouw met hoofddoek, vrouw met donkere huidskleur, met de tekst: per 1 januari gaan wij verder als discriminatie.nl

Het melden van discriminatie is en blijft belangrijk, niet alleen voor de personen die het zelf meemaken, maar ook voor andere mensen als zijzelf, en voor de samenleving als geheel. Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek gaat per 1 januari 2024 verder als Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek. Hiermee bundelen wij de krachten met alle andere lokale en regionale anti-discriminatie voorzieningen in Nederland. Al deze bureaus gaan samenwerken onder één naam (discriminatie.nl) maar met behoud van de eigen regionale functie. Doel is om het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker te maken door het aanbieden van een landelijk herkenbaar meldpunt, waarbij melders dichtbij huis ondersteuning krijgen door consulenten discriminatiezaken uit hun eigen regio. Begin januari wordt ook de nieuwe website discriminatie.nl gelanceerd, met daarin alle actuele informatie over ons antidiscriminatiebureau.

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is sinds jaar en dag de plek waar inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek terecht kunnen met hun discriminatiemeldingen. De landelijke samenwerking heeft tot doel om beter zichtbaar te zijn en de meldingsbereidheid van discriminatie te verhogen, zowel bij mensen die getroffen worden door discriminatie als bij mensen die hiervan getuige zijn. Door de intensievere samenwerking wordt ook de dienstverlening verbeterd. Onze professionals, lokale consulenten discriminatiezaken, staan als voorheen klaar om melders een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning te bieden. Dit doen zij met kennis over wetgeving, adviezen over mogelijke vervolgstappen, bemiddeling met bijvoorbeeld een werkgever en begeleiding bij klachtenprocedures bij verschillende organisaties. Meer nieuws over de naamswijziging volgt op sociale media en de site.