Landelijke discriminatiecijfers 2021

In 2021 zijn de meldingen van discriminatie die werden gedaan bij anti-discriminatievoorzieningen in Nederland voor het derde jaar op rij gestegen. In 2021 kregen de anti-discriminatievoorzieningen in totaal bijna 7 duizend meldingen, een kwart meer dan in 2020. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die melding deden omdat zij zich uitgesloten voelden door de coronamaatregelen. Regionaal zien we eenzelfde beeld.

Discriminatie op grond van ras of herkomst nog steeds vaak gemeld

Zowel landelijk als in de regio Gooi en Vechtstreek was bij de ontvangen meldingen “ras” de meest voorkomende discriminatiegrond. In 2021 ging 1 op 3 meldingen over discriminatie op grond van herkomst, huidskleur of etniciteit (landelijk 34%, regionaal 33%). Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden” en “handicap /chronische ziekte”

Meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden” maakten zowel landelijk als regionaal rond 30% van het totaal aantal meldingen uit. Deze categorie gaat over meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Regionaal waren 34 van de 43 meldingen op niet-wettelijke gronden corona-gerelateerd.

In de Gooi en Vechtstreek is verder een stijging te zien van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid): landelijk valt 15% van de meldingen onder deze noemer, regionaal was dit 20%. Deze stijging wordt echter deels verklaard door ervaringen met de coronamaatregelen (14 van de 28 regionale meldingen op grond van handicap/chronische ziekte waren corona-gerelateerd).

Aanzienlijk aantal meldingen discriminatie buurt, minder arbeidsmarkt

Regionaal zien we naast corona-gerelateerde meldingen met name meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten, vooral op grond van ras of seksuele gerichtheid. Landelijk is juist een daling in de meldingen van discriminatie in de buurt te zien. Opvallend is verder de daling in 2021 van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel in de landelijke als de regionale cijfers.

Rapporten

Het landelijke rapport doet verslag van de meldingen bij het landelijke netwerk van regionale anti-discriminatievoorzieningen. Het bevat ook cijfers over de registraties van discriminatie-incidenten bij de politie, de zaken behandeld door het College voor de Rechten van de Mens, en meldingen bij de Nationale Ombudsman en het Meldpunt Internet Discriminatie.

Wederom hoog aantal meldingen discriminatie in 2021

In 2021 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek: 140 ten opzichte van 142 in 2020 en 83 in 2019. Bij deze meldingen was “ras” weer de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Discriminatiemeldingen en corona(maatregelen)

Het hoge aantal discriminatiemeldingen in 2021 is deels het gevolg van corona. Er zijn veel meldingen binnengekomen over het coronatoegangsbewijs, de vaccinatie en de mondkapjesplicht. Melders voelden zich gediscrimineerd, uitgesloten of gestigmatiseerd. Maar ook los hiervan is er sprake van een aanzienlijk aantal meldingen.
 
Toename meldingen discriminatie door overheid, winkels/bedrijven en in buurt/wijk

De meeste meldingen werden ontvangen over de behandeling of bejegening door (semi) overheidsinstanties in relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast waren er weer veel meldingen met betrekking tot bedrijven/winkels, bijvoorbeeld over toegankelijkheid en de mondkapjesplicht. Verder was er een aanzienlijk aantal meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten. Opvallend is juist de daling van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt. In de jaren hiervoor waren juist de meeste meldingen op dit terrein.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden en ”handicap /chronische ziekte”

Naast “ras” werden de meeste meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden”. Dit zijn meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Daarnaast was er een verdere stijging van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid).

Bekijk hier het rapport.