De week tegen Racisme

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Daarom organiseren de landelijke vereniging tegen discriminatie, Discriminatie.nl en verschillende antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen Racisme. Dit jaar is het thema ‘Cultuur’. Van 21 tot en met 27 maart 2022 kun jij meepraten en je kennis verdiepen tijdens lezingen, workshops en theater.

Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Het bloedbad in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op anti-apartheidsdemonstranten, was voor de Verenigde Naties de aanleiding om sinds 1966 deze dag in het teken te stellen van de strijd tegen racisme. 

Hieronder vind je het programma van de events die tijdens de Week tegen Racisme georganiseerd worden. 

PROGRAMMA 

Donderdag 17 maart 2022 

Maandag 21 maart 2022 

Dinsdag 22 maart 2022 

Woensdag 23 maart 2022 

Donderdag 24 maart 2022 

Vrijdag 25 maart 2022 

Zaterdag 26 maart 2022 

  Wandeling – Sporen van slavernijverleden in Leeuwarden (13.30 – 14.30 uur / 15.30 – 16.30) 

Wederom hoog aantal meldingen discriminatie in 2021

In 2021 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek: 140 ten opzichte van 142 in 2020 en 83 in 2019. Bij deze meldingen was “ras” weer de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Discriminatiemeldingen en corona(maatregelen)

Het hoge aantal discriminatiemeldingen in 2021 is deels het gevolg van corona. Er zijn veel meldingen binnengekomen over het coronatoegangsbewijs, de vaccinatie en de mondkapjesplicht. Melders voelden zich gediscrimineerd, uitgesloten of gestigmatiseerd. Maar ook los hiervan is er sprake van een aanzienlijk aantal meldingen.
 
Toename meldingen discriminatie door overheid, winkels/bedrijven en in buurt/wijk

De meeste meldingen werden ontvangen over de behandeling of bejegening door (semi) overheidsinstanties in relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast waren er weer veel meldingen met betrekking tot bedrijven/winkels, bijvoorbeeld over toegankelijkheid en de mondkapjesplicht. Verder was er een aanzienlijk aantal meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten. Opvallend is juist de daling van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt. In de jaren hiervoor waren juist de meeste meldingen op dit terrein.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden en ”handicap /chronische ziekte”

Naast “ras” werden de meeste meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden”. Dit zijn meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Daarnaast was er een verdere stijging van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid).

Bekijk hier het rapport.

Seksuele intimidatie op werkvloer is vorm van discriminatie

De verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding en verkrachting bij talentenjacht The Voice of Holland hebben veel los gemaakt in de samenleving. Veel vrouwen herkennen (een deel van) de verhalen en steeds meer mannen spreken zich uit tegen dit grensoverschrijdend gedrag. Wat niet iedereen weet is dat seksuele intimidatie óók een vorm van discriminatie is. Jouw werkgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Seksuele opmerkingen, grapjes, gebaren en ongewenste aanrakingen zorgen voor een onveilige werkomgeving. Zie jij zo’n onveilige werksituatie ontstaan? Spreek je collega’s er dan op aan en meld het bij je leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Heb jij te maken gehad met seksuele intimidatie? Meld dit bij jouw vertrouwenspersoon, Slachtofferhulp óf maak hier een melding van door te klikken op deze link: https://www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/meld-discriminatie/

Mensenrechtenvlag 10 december 2021

Op vrijdag 10 december 2021, de Internationale Dag van de Mensenrechten, hijsen wij, het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek, als lid van Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kan iedereen laten zien de universele mensenrechten te respecteren en te ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. 

De Mensenrechtenvlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt. 

Veel Nederlandse gemeenten, organisaties, ondernemingen en particulieren hangen op 10 december de vlag uit. Onze vraag aan u is of u ook mee wil doen aan de lancering op die datum. Dat kan eenvoudig: door de vlag te hijsen op een plek naar keuze. De vlaggen zijn te verkrijgen in de maten 225 x 150 cm. en 150 x 100 cm. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden.

Eten is ontmoeten. Muiderslot diner op 16 september 2021, Muiden

Het Muiderslot organiseert samen met gemeente Gooise Meren het kleurrijke Muiderslot diner. Tijdens deze bijeenkomst van Ratatouille genieten we van samen eten en praten.
Eten is ontmoeten. Er kleeft een smakelijke culinaire geschiedenis aan het kasteel en de groenten en kruiden in de kasteeltuin.
Dit willen we graag met elkaar delen. Ook om elkaar op deze manier beter te leren kennen

Doe je mee?
Kom genieten van een rondleiding door de kasteeltuin en een heerlijke maaltijd. Leer nieuwe mensen kennen, doe mee aan de kookworkshop en luister naar interessante verhalen. We zien je graag op 16 september in het Muiderslot!

Aanmelden (vol = vol)

Mee eten is gratis, aanmelden is verplicht.
Dat kan vóór 10 september
via: inclusie@gooisemeren.nl
Deze avond is er plek voor 30 mensen.

Datum, tijd en plaats:
Donderdag 16 september,
16.30 tot 19.00 uur
Rijksmuseum Muiderslot,
Herengracht 1, Muiden

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor jong en oud.
Alle inwoners van Gooise Meren zijn welkom
Vragen?
Stuur een email naar:
inclusie@gooisemeren.nl

Groet van het projectteam,
Nitish Sudhir Soundalgekar, Kheder Abas, Bernd Buiting, Hannie de Groot, Zaineb Toama, Ahmet Turkmen, Iyad Abdullah en Rinske van Duifhuizen

Kleurrijke Lunch op 18 augustus a.s.

Ratatouille, hoe eten culturen verbindt.
In Gooise Meren organiseren wij allerlei activiteiten met als thema meedoen.
Tijdens deze bijeenkomst van Ratatouille genieten we van samen eten en praten. We gaan in gesprek over diversiteit, discriminatie en racisme.

Doe je mee?
Kom genieten van een heerlijke maaltijd, leer nieuwe mensen kennen en luister naar interessante verhalen.

We zien je graag op 18 augustus in De Rijver!

Voor de uitnodiging klik hier

Sterke toename landelijke discriminatiemeldingen in 2020

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Met name discriminatie op grond van herkomst (huidskleur en afkomst) werd meer gemeld. Dit kan niet los worden gezien van de Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen die op een of andere manier verband houden met corona. Dit blijkt uit de publicatie Discriminatiecijfers in 2020, die vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer (zie https://www.discriminatie.nl/#/cijfers/landelijk-rapport-discriminatiecijfers) .

Het totaal aantal meldingen en registraties van discriminatie steeg aanzienlijk in 2020. De politie registreerde 6.141 discriminatie-incidenten (5.487 in 2019). Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 4.098 betrekking hadden op het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’ (4.382 meldingen in 2019). Het College voor de Rechten van de Mens ontving 638 verzoeken om een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke behandeling (541 verzoeken en 3.529 vragen in 2019). MiND ontving 843 meldingen van discriminatie op het internet (692 in 2019). Bij de Nationale ombudsman kwamen 157 klachten binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan in 2019. De Kinderombudsman ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een discriminatoir karakter, wat een vergelijkbaar aantal was als in 2019.

Coronacrisis

Alle instanties die aan de publicatie Discriminatiecijfers in 2020 meewerkten, hebben incidenten geregistreerd die verband houden met de coronacrisis. Het gaat dan met name om mensen met een Oost-Aziatische achtergrond, die werden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of bespuugd, genegeerd of als paria werden behandeld door winkelmedewerkers. Andere meldingen kwamen van mensen die vanwege een handicap of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen en discriminatie hebben ervaren in bijvoorbeeld winkels.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt is het terrein waarover antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen ontvingen (20% van het totaal). Het gaat dan bijvoorbeeld om ervaren discriminatie bij werving en selectie of door collega’s of klanten. Ook bij het College is arbeidsmarkt het terrein waarover de meeste verzoeken binnenkwamen. Bij de ADV’s nam het aantal meldingen over commerciële dienstverlening opvallend toe van 479 in 2019 naar 883 meldingen in 2020. De stijging valt voor een groot deel te herleiden naar coronagerelateerde meldingen.

Over Discriminatiecijfers in 2020

Discriminatiecijfers in 2020 is samengesteld met de gegevens van antidiscriminatievoorzieningen, politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt internetdiscriminatie MiND, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Registraties van discriminatie vormen slechts het topje van de ijsberg. Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties. Uit onderzoek van het SCP (‘Ervaren discriminatie in Nederland II’, maart 2020) blijkt dat slechts 3% van de ervaringen van discriminatie wordt gemeld bij een instantie die beroepsmatig discriminatie registreert.

Burenconflict

Het Meldpunt Discriminatie ontving een melding omtrent ervaren discriminatie op grond van herkomst door buren van de melder. De buren zouden zich schuldig maken aan discriminatoire uitingen en overlast. De situatie is uitgebreid met melder besproken. Hieruit kwam ook naar voren dat er al andere instanties (buurtcoördinator, buurtbemiddeling, politie, maatschappelijk werk e.d.) bij de (overlast)kwestie betrokken waren.

Door het Meldpunt Discriminatie is vervolgens nadere informatie
ingewonnen en/of is nader overleg gevoerd over de situatie. Insteek was een oplossing voor de situatie te creëren en ervaren discriminatie en overlast aan te pakken. Tevens is meerdere malen contact geweest met melder over de voortgang.

Uiteindelijk bleek de situatie zich te normaliseren, was er geen sprake meer van discriminatoire uitingen en gaf melder aan dat de kwestie wat hem
betreft als afgerond kon worden beschouwd.

Discriminatie bij winkeltoegang

Melder zit in een rolstoel, die zij niet zelf voort kan bewegen. Melder wilde met een begeleider een winkel bezoeken. In verband met de coronamaatregelen gold in deze winkel de eis dat iedere bezoeker een eigen winkelkar moest nemen. Bij de ingang van de winkel werd aangegeven dat zowel melder als haar begeleider een winkelkar moest nemen. Dit was voor melder gezien haar handicap echter niet mogelijk. De winkel had hier geen boodschap aan en weigerde haar de toegang.

Melder diende hierover een klacht in bij het Meldpunt Discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie nam hierover contact op met de winkel en deelde de ervaring van melder. Uiteindelijk vond er een gesprek plaats tussen melder en de vestigingsleider. Laatgenoemde erkende dat de maatregelen te strikt en onjuist waren toegepast. Er werden excuses aangeboden, er werd beterschap belooft en melder zou bij een volgend bezoek een bloemetje krijgen. Voor melder was de kwestie hiermee afgedaan.