Eten is ontmoeten. Muiderslot diner op 16 september 2021, Muiden

Het Muiderslot organiseert samen met gemeente Gooise Meren het kleurrijke Muiderslot diner. Tijdens deze bijeenkomst van Ratatouille genieten we van samen eten en praten.
Eten is ontmoeten. Er kleeft een smakelijke culinaire geschiedenis aan het kasteel en de groenten en kruiden in de kasteeltuin.
Dit willen we graag met elkaar delen. Ook om elkaar op deze manier beter te leren kennen

Doe je mee?
Kom genieten van een rondleiding door de kasteeltuin en een heerlijke maaltijd. Leer nieuwe mensen kennen, doe mee aan de kookworkshop en luister naar interessante verhalen. We zien je graag op 16 september in het Muiderslot!

Aanmelden (vol = vol)

Mee eten is gratis, aanmelden is verplicht.
Dat kan vóór 10 september
via: inclusie@gooisemeren.nl
Deze avond is er plek voor 30 mensen.

Datum, tijd en plaats:
Donderdag 16 september,
16.30 tot 19.00 uur
Rijksmuseum Muiderslot,
Herengracht 1, Muiden

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor jong en oud.
Alle inwoners van Gooise Meren zijn welkom
Vragen?
Stuur een email naar:
inclusie@gooisemeren.nl

Groet van het projectteam,
Nitish Sudhir Soundalgekar, Kheder Abas, Bernd Buiting, Hannie de Groot, Zaineb Toama, Ahmet Turkmen, Iyad Abdullah en Rinske van Duifhuizen

Kleurrijke Lunch op 18 augustus a.s.

Ratatouille, hoe eten culturen verbindt.
In Gooise Meren organiseren wij allerlei activiteiten met als thema meedoen.
Tijdens deze bijeenkomst van Ratatouille genieten we van samen eten en praten. We gaan in gesprek over diversiteit, discriminatie en racisme.

Doe je mee?
Kom genieten van een heerlijke maaltijd, leer nieuwe mensen kennen en luister naar interessante verhalen.

We zien je graag op 18 augustus in De Rijver!

Voor de uitnodiging klik hier

Sterke toename landelijke discriminatiemeldingen in 2020

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Met name discriminatie op grond van herkomst (huidskleur en afkomst) werd meer gemeld. Dit kan niet los worden gezien van de Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen die op een of andere manier verband houden met corona. Dit blijkt uit de publicatie Discriminatiecijfers in 2020, die vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer (zie https://www.discriminatie.nl/#/cijfers/landelijk-rapport-discriminatiecijfers) .

Het totaal aantal meldingen en registraties van discriminatie steeg aanzienlijk in 2020. De politie registreerde 6.141 discriminatie-incidenten (5.487 in 2019). Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 4.098 betrekking hadden op het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’ (4.382 meldingen in 2019). Het College voor de Rechten van de Mens ontving 638 verzoeken om een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke behandeling (541 verzoeken en 3.529 vragen in 2019). MiND ontving 843 meldingen van discriminatie op het internet (692 in 2019). Bij de Nationale ombudsman kwamen 157 klachten binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan in 2019. De Kinderombudsman ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een discriminatoir karakter, wat een vergelijkbaar aantal was als in 2019.

Coronacrisis

Alle instanties die aan de publicatie Discriminatiecijfers in 2020 meewerkten, hebben incidenten geregistreerd die verband houden met de coronacrisis. Het gaat dan met name om mensen met een Oost-Aziatische achtergrond, die werden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of bespuugd, genegeerd of als paria werden behandeld door winkelmedewerkers. Andere meldingen kwamen van mensen die vanwege een handicap of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen en discriminatie hebben ervaren in bijvoorbeeld winkels.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt is het terrein waarover antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen ontvingen (20% van het totaal). Het gaat dan bijvoorbeeld om ervaren discriminatie bij werving en selectie of door collega’s of klanten. Ook bij het College is arbeidsmarkt het terrein waarover de meeste verzoeken binnenkwamen. Bij de ADV’s nam het aantal meldingen over commerciële dienstverlening opvallend toe van 479 in 2019 naar 883 meldingen in 2020. De stijging valt voor een groot deel te herleiden naar coronagerelateerde meldingen.

Over Discriminatiecijfers in 2020

Discriminatiecijfers in 2020 is samengesteld met de gegevens van antidiscriminatievoorzieningen, politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt internetdiscriminatie MiND, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Registraties van discriminatie vormen slechts het topje van de ijsberg. Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties. Uit onderzoek van het SCP (‘Ervaren discriminatie in Nederland II’, maart 2020) blijkt dat slechts 3% van de ervaringen van discriminatie wordt gemeld bij een instantie die beroepsmatig discriminatie registreert.

Burenconflict

Het Meldpunt Discriminatie ontving een melding omtrent ervaren discriminatie op grond van herkomst door buren van de melder. De buren zouden zich schuldig maken aan discriminatoire uitingen en overlast. De situatie is uitgebreid met melder besproken. Hieruit kwam ook naar voren dat er al andere instanties (buurtcoördinator, buurtbemiddeling, politie, maatschappelijk werk e.d.) bij de (overlast)kwestie betrokken waren.

Door het Meldpunt Discriminatie is vervolgens nadere informatie
ingewonnen en/of is nader overleg gevoerd over de situatie. Insteek was een oplossing voor de situatie te creëren en ervaren discriminatie en overlast aan te pakken. Tevens is meerdere malen contact geweest met melder over de voortgang.

Uiteindelijk bleek de situatie zich te normaliseren, was er geen sprake meer van discriminatoire uitingen en gaf melder aan dat de kwestie wat hem
betreft als afgerond kon worden beschouwd.

Discriminatie bij winkeltoegang

Melder zit in een rolstoel, die zij niet zelf voort kan bewegen. Melder wilde met een begeleider een winkel bezoeken. In verband met de coronamaatregelen gold in deze winkel de eis dat iedere bezoeker een eigen winkelkar moest nemen. Bij de ingang van de winkel werd aangegeven dat zowel melder als haar begeleider een winkelkar moest nemen. Dit was voor melder gezien haar handicap echter niet mogelijk. De winkel had hier geen boodschap aan en weigerde haar de toegang.

Melder diende hierover een klacht in bij het Meldpunt Discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie nam hierover contact op met de winkel en deelde de ervaring van melder. Uiteindelijk vond er een gesprek plaats tussen melder en de vestigingsleider. Laatgenoemde erkende dat de maatregelen te strikt en onjuist waren toegepast. Er werden excuses aangeboden, er werd beterschap belooft en melder zou bij een volgend bezoek een bloemetje krijgen. Voor melder was de kwestie hiermee afgedaan.

Discriminatiecijfers 2020

In 2020 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek fors meer discriminatiemeldingen ontvangen: 161 ten opzichte van 83 in 2019. Bij deze meldingen was ras de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk, in de media of in de buurt. Bij deze discriminatiegrond was eveneens sprake van een forse stijging ten opzichte van 2019 (89 ten opzichte van 50 in 2019).

Discriminatiemeldingen en coronapandemie
De sterke toename van het aantal discriminatiemeldingen in 2020 wordt deels veroorzaakt door meldingen rondom de coronapandemie. Zo kwamen er veel meldingen (54) binnen naar aanleiding van het  “radio 10 lied” van Lex Gaarthuis: “Voorkomen is beter dan Chinezen”. Verder ging het om meldingen, waarbij melders de toegang werd geweigerd vanwege het niet kunnen dragen van een mondkapje of het niet voldoen aan de winkelwagentjesplicht vanwege een fysieke beperking.
Maar ook los van deze meldingen is er sprake van een aanzienlijke toename van het aantal meldingen.
 
Toename discriminatie in de media op de arbeidsmarkt en in commerciële dienstverlening
Mede als gevolg van de ontwikkelingen rondom de coronapandemie werden in 2020, anders dan in voorafgaande jaren, de meeste meldingen ontvangen op het maatschappelijk terrein Media/ Reclame;Daarnaast waren er weer veel meldingen over ervaringen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn ervaringen van discriminatie bij sollicitaties of op de werkvloer.
Opvallend is verder de toename van het aantal meldingen van discriminatie op het terrein commerciële dienstverlening (van 7 naar 18). Dit heeft mede te maken met meldingen over  toegankelijkheid en mondkapjesplicht in de detailhandel.
Tenslotte is er een aanzienlijk aantal meldingen met betrekking tot buurt of wijk. Het gaat hierbij om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten.

Veel meldingen op discriminatiegronden handicap /chronische ziekte en geslacht
Naast ras werden de meeste meldingen ontvangen op de gronden handicap / chronische ziekte (bijvoorbeeld meldingen over toegankelijkheid van detailhandel en discriminatie op het werk) en geslacht (bijvoorbeeld meldingen over zwangerschapsdiscriminatie).

Oproep: Spreek discriminatie en racisme tegen

In het thema van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, laten we zien dat we samen staan tegen discriminatie en racisme. Ook in Nederland krijgen mensen nog elke dag te maken met uitsluiting. Bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, migratieachtergrond, leeftijd, geloof, beperking of seksuele geaardheid. Daarom laten we met deze videoboodschap zien dat we samen voor gelijkheid zijn. Kom voor elkaar op en meld racisme en discriminatie.

Webinar Ratatouille: Hoe eten culturen verbindt

Ook in 2021 worden er in omgeving Gooise Meren verschillende activiteiten georganiseerd met als thema ‘Iedereen doet mee’. Onder de naam ‘Ratatouille’ gaan we graag met je in gesprek over diversiteit, discriminatie en racisme.
Dit gaat op 30 maart van start met  een lunchwebinar (12:00 – 13:30) over hoe eten culturen verbindt.

Programma
Tijdens het webinar is er een inspirerende gastspreker: Jonneke de Zeeuw aka Mooncake.

Mooncake zet zich in om onderbelichte culinaire schatten (eethuisjes, koks, ingrediënten) toegankelijk te maken. Zij verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar en draagt zo bij aan de inclusieve samenleving. Jonneke was Foodblogger van het jaar (2017) en schreef een kleurrijk bakboek (20219).

Na haar inspirerende verhaal wisselen we ervaringen uit en vertellen we je meer over de activiteiten van Ratatouille. We zijn ook benieuwd waar jij over wilt doorpraten tijdens bijeenkomsten die nog komen.

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor een breed publiek. Mensen met een migratieachtergrond, statushouders, vrijwilligers en professionals die met statushouders en migranten werken. Maar ook buren, vrienden en ondernemers kunnen mee doen. Alle inwoners van Gooise Meren zijn welkom!

Meld je direct hier aan!

Georganiseerd door:
Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek | Versa Welzijn | Het Herstelkompas | Gemeente Gooise Meren.

Week tegen Racisme: Online lezingen, workshops en gesprekken

Hoe zit het met racisme tegen Aziatische Nederlanders? En wat doen stereotypen met kleuters? Hoe uit racisme zich in 2021 en wat kan jij er zelf tegen doen? Om meer inzicht te krijgen in de antwoorden op deze vragen organiseren de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland De Week tegen Racisme. Van 15 tot en met 23 maart kun je verschillende lezingen, workshops en voorstellingen volgen. Praat mee en verdiep je kennis door je gratis aan te melden voor de activiteiten naar jouw keuze!

Het uitgebreide programma staat al hieronder. Meer informatie over in de inhoud van de activiteiten vind je hier! Op de website van Radar kun je ook bij elk event de aanmeldlink voor die activiteit vinden. Wil je graag een bepaalde activiteit volgen, maar kun je niet op die datum of tijd? Geen probleem, de workshops zijn ook later online terug te kijken!

PROGRAMMA
MAANDAG 15 MAART
15-16 uur – Lezing Sioejeng Tsao: ‘Mijn ervaring met het opgroeien in Nederland als Chinese vrouw’
16-17 uur – Lezing Nawal Mustafa: Racisme, kleurenblindheid en recht

DINSDAG 16 MAART
14-15 uur – Lezing Lida van den Broek en Nghitti Saro: ‘Wit is nu aan zet’
15-16 uur – Lezing Qader Shafiq: ‘De langverwachte lente in de strijd tegen racisme’
16-17 uur – Lezing Funda Müjde: ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom’

WOENSDAG 17 MAART
15-16 uur – Lezing Mylo Freeman: ‘De invloed van rolmodellen en stereotypen begint bij peuters en kleuters’
16-17 uur – Voorstelling Live Your Story: Zichtbare en onzichtbare identiteit – huidskleur versus gender

DONDERDAG 18 MAART
15-17 uur – Panelgesprek Den Bosch: De agenda voor een inclusieve samenleving
17-18 uur – Voorstelling van Live Your Story: Kleurles – Een voorstelling over racisme en sociale uitsluiting

VRIJDAG 19 MAART
16-17 uur – Lezing Gloria Wekker: 2020: Black lives matter | 2021: hoe nu verder?
19:30-21 uur – Panelgesprek: Racisme tegengaan in de praktijk

ZONDAG 21 MAART
08-23 uur – Documentaire: Coded Bias
13-14 uur – Voorstelling van Live Your Story: Kleurles – Een voorstelling over racisme en sociale uitsluiting
10:30-17 uur – Seminar Eindhoven: Samen racismevrij opvoeden

DINSDAG 23 MAART
11-12:30 uur – Webinar voor professionals: Racisme: hoe pak ik dat aan?

Vernieuwde Discriminatie melder app

Getuige of slachtoffer van discriminatie? Meld het direct in de nieuwe Discriminatie melder app!

Bent u of is iemand in uw omgeving voor uw gevoel ongelijk behandeld? Laat het weten aan een antidiscriminatie voorziening bij u in de buurt via de app voor kosteloze professionele hulp of ter registratie.
De app komt nu ook met een eigen menu voor meldingen in het betaald en amateurvoetbal. Extra beveiliging nodig in een stadion? De KNVB op de hoogte stellen van voorvallen bij de vereniging? Het kan allemaal (anoniem) via de app.

Meer weten over de nieuwe app? Neem een kijkje op de site van het Ons Voetbal Is Van Iedereen initiatief.
Wil je geen app downloaden? Melden kan ook via de binnenkort beschikbare website!