Week van Respect 7-14/11

Respect voor iedereen, dat zetten we in de schijnwerpers bij sportclubs, buurtsportcoaches, jongerenwerkers en scholen tijdens de #weekvanrespect. Hoe draag jij bij aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt?

Het gaat hierbij ook om het bevorderen van diversiteit en inclusie, van mensen van allerlei achtergronden, ook van mensen met een beperking.

Wil jij met je sportclub, je buurtwerk of school aandacht besteden aan deze onderwerpen en het bespreekbaar maken? Kies deze week een moment tijdens of na de training of een activiteit, met je collega’s of met jongeren, om stil te staan bij discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag op het sportveld of op school.

Je kunt gebruik maken van de campagnematerialen van de Respect Foundation. Ook de KNVB, en het NOC-NSF en het Centrum Veilige Sport hebben veel aandacht voor respect in de sport, met campagnes als “Ons Voetbal is van Iedereen”, “Voel je thuis in de sport”, Blijf je stil of praat je erover? en een meldingsapp voor incidenten van discriminatie. Spreek je mensen die te maken hebben gehad met discriminatie? Wijs hen op de mogelijkheid dit (anoniem) te melden.

Volg ons op sociale media voor updates over activiteiten, of post een bericht over je eigen activiteit en tag ons! @meldpuntdiscriminatie