Wederom hoog aantal meldingen discriminatie in 2021

In 2021 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek: 140 ten opzichte van 142 in 2020 en 83 in 2019. Bij deze meldingen was “ras” weer de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of in de buurt.

Discriminatiemeldingen en corona(maatregelen)

Het hoge aantal discriminatiemeldingen in 2021 is deels het gevolg van corona. Er zijn veel meldingen binnengekomen over het coronatoegangsbewijs, de vaccinatie en de mondkapjesplicht. Melders voelden zich gediscrimineerd, uitgesloten of gestigmatiseerd. Maar ook los hiervan is er sprake van een aanzienlijk aantal meldingen.
 
Toename meldingen discriminatie door overheid, winkels/bedrijven en in buurt/wijk

De meeste meldingen werden ontvangen over de behandeling of bejegening door (semi) overheidsinstanties in relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast waren er weer veel meldingen met betrekking tot bedrijven/winkels, bijvoorbeeld over toegankelijkheid en de mondkapjesplicht. Verder was er een aanzienlijk aantal meldingen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten. Opvallend is juist de daling van het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt. In de jaren hiervoor waren juist de meeste meldingen op dit terrein.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden en ”handicap /chronische ziekte”

Naast “ras” werden de meeste meldingen ontvangen op “niet wettelijke gronden”. Dit zijn meldingen die niet onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. Daarnaast was er een verdere stijging van meldingen op grond van handicap/chronische ziekte (onder meer meldingen over toegankelijkheid).

Bekijk hier het rapport.

Vernieuwde Discriminatie melder app

Getuige of slachtoffer van discriminatie? Meld het direct in de nieuwe Discriminatie melder app!

Bent u of is iemand in uw omgeving voor uw gevoel ongelijk behandeld? Laat het weten aan een antidiscriminatie voorziening bij u in de buurt via de app voor kosteloze professionele hulp of ter registratie.
De app komt nu ook met een eigen menu voor meldingen in het betaald en amateurvoetbal. Extra beveiliging nodig in een stadion? De KNVB op de hoogte stellen van voorvallen bij de vereniging? Het kan allemaal (anoniem) via de app.

Meer weten over de nieuwe app? Neem een kijkje op de site van het Ons Voetbal Is Van Iedereen initiatief.
Wil je geen app downloaden? Melden kan ook via de website!