Discriminatie door taxibedrijf

Een chauffeur van een speciale taxi voor ouderen en gehandicapten heeft cliënte niet geholpen met uitstappen. Cliënte is zeer slecht ter been. Verder maakte de chauffeur tijdens de rit voortdurend opmerkingen in de sfeer van dat vrouwen niets waard zijn. Cliënte is beledigd. Het Meldpunt heeft de klacht bij het taxibedrijf gemeld en de cliënte heeft een klacht ingediend tegen de chauffeur. Deze heeft een disciplinaire maatregel gekregen. Er is hier sprake van discriminatie. Dit is erkend door aangeklaagde. De chauffeur heeft een waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding van de regels zal deze chauffeur ontslagen worden.

Discriminatie zwangere vrouw tijdens sollicitatie

Cliënte (zwangere vrouw) had een sollicitatiegesprek. De gesprekken verliepen naar behoren en zij kreeg te horen dat ze in dienst mocht komen. Haar arbeidscontract werd haar alvast toegestuurd om te bestuderen. Tijdens het laatste gesprek voor het in functie treden, vertelde zij aan de werkgever dat ze zwanger was. Diezelfde week stuurde de werkgever haar een mail met de mededeling cliënte toch niet aan te nemen. Cliënte schakelde ons in. Wij informeerden de werkgever over de wet- en regelgeving en vroegen om wederhoor. Hieruit bleek dat hij indirect discrimineerde door de afwezigheid van cliënt in het zwangerschapsverlof als excuus te gebruiken. Samen met cliënte besloten we om de zaak voor te leggen bij het College voor de Rechten van de Mens. Toen de werkgever hierachter kwam, legde hij weer contact met cliënte en deelde haar mee om een passende functie voor haar te willen vinden.