Actueel

Workshop Buurtsportcoaches

Respect in de sport krijgt veel aandacht. Maar wat doe je als je ziet dat er bij de sporters waarmee je werkt sprake is van negatieve vooroordelen en discriminerend gedrag jegens een persoon of groep die wordt gezien als ‘anders’? Ben je je zelf bewust van je eigen vooroordelen, herken je subtiele vormen van uitsluiting? Hoe ga je om met vooroordelen en discriminerend gedrag: blijf je stil of praat je erover? Wat zeg je als er tijdens het sporten verkeerde grapjes worden gemaakt, of als mensen anders worden behandeld vanwege hun handicap of chronische ziekte, hun afkomst, of seksuele gerichtheid? Wat kun je beter wel doen en wat werkt juist stereotype bevestigend? Hoe bekend zijn de gedragsregels van de organisatie? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens een workshop voor jeugdbuurtsportcoaches van Bink Kinderopvang en sportcoaches 60+, Wandelen en Gezonde Leefstijl van Team Sportservice ’t Gooi, verzorgd door het Meldpunt Discriminatie. De workshop zorgde voor discussie, meer bewustzijn, en tips voor hoe te handelen bij incidenten. Werk je met jongeren en zou je ook een workshop willen volgen om deze vragen te bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op!