Actueel

Discriminatiecijfers 2020

In 2020 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek fors meer discriminatiemeldingen ontvangen: 161 ten opzichte van 83 in 2019. Bij deze meldingen was ras de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk, in de media of in de buurt. Bij deze discriminatiegrond was eveneens sprake van een forse stijging ten opzichte van 2019 (89 ten opzichte van 50 in 2019).

Discriminatiemeldingen en coronapandemie
De sterke toename van het aantal discriminatiemeldingen in 2020 wordt deels veroorzaakt door meldingen rondom de coronapandemie. Zo kwamen er veel meldingen (54) binnen naar aanleiding van het  “radio 10 lied” van Lex Gaarthuis: “Voorkomen is beter dan Chinezen”. Verder ging het om meldingen, waarbij melders de toegang werd geweigerd vanwege het niet kunnen dragen van een mondkapje of het niet voldoen aan de winkelwagentjesplicht vanwege een fysieke beperking.
Maar ook los van deze meldingen is er sprake van een aanzienlijke toename van het aantal meldingen.
 
Toename discriminatie in de media op de arbeidsmarkt en in commerciële dienstverlening
Mede als gevolg van de ontwikkelingen rondom de coronapandemie werden in 2020, anders dan in voorafgaande jaren, de meeste meldingen ontvangen op het maatschappelijk terrein Media/ Reclame;Daarnaast waren er weer veel meldingen over ervaringen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn ervaringen van discriminatie bij sollicitaties of op de werkvloer.
Opvallend is verder de toename van het aantal meldingen van discriminatie op het terrein commerciële dienstverlening (van 7 naar 18). Dit heeft mede te maken met meldingen over  toegankelijkheid en mondkapjesplicht in de detailhandel.
Tenslotte is er een aanzienlijk aantal meldingen met betrekking tot buurt of wijk. Het gaat hierbij om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten.

Veel meldingen op discriminatiegronden handicap /chronische ziekte en geslacht
Naast ras werden de meeste meldingen ontvangen op de gronden handicap / chronische ziekte (bijvoorbeeld meldingen over toegankelijkheid van detailhandel en discriminatie op het werk) en geslacht (bijvoorbeeld meldingen over zwangerschapsdiscriminatie).