Actueel

ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek wijzigt van naam

ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam: Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Reden hiervan is om de herkenbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van het Meldpunt Discriminatie, mede in relatie tot het (kunnen) doen van meldingen van Discriminatie, verder te verbeteren. In het verlengde hiervan is tevens een nieuwe website gelanceerd die de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het Meldpunt Discriminatie, waaronder het doen van meldingen van discriminatie, moet ondersteunen.