Actueel

Discriminatiecijfers 2019

In 2019 heeft de Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek fors meer meldingen op de discriminatiegrond ras ontvangen; 50 ten opzichte van 34 in 2018. Dit zijn meldingen over herkomst, huidkleur of etniciteit. Melders krijgen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk of met discriminatoire bejegening in buurt. Dit is op te maken uit de jaarlijkse regionale rapportage die vandaag is gepubliceerd. In 2019 zijn er 83 (ter vergelijk: 2018: 82) discriminatiemeldingen geregistreerd. Ten opzichte van 2018 is er sprake van een lichte stijging van met iets meer dan 1 % (ter vergelijk: landelijke stijging is 1,4 %). 
 
Stijging aantal meldingen over discriminatie in eigen buurt  
Opvallend is de stijging van het aantal meldingen over ervaren discriminatie in buurt of wijk (2019 18 vs 2018: 12). Het gaat hierbij veelal om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten (bijvoorbeeld uitschelden of juist negeren). Samen met oneerlijke behandeling op de arbeidsmarkt zijn hierover in 2019 de meeste meldingen ontvangen.   
Net als in voorgaande jaren worden, naast buurt/wijk, de meeste meldingen gemaakt over ervaringen op de arbeidsmarkt. De meldingen zijn afkomstig van mensen die zich op hun werk oneerlijk behandeld voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie vermoeden bij een afwijzing op een sollicitatie. 

Wederom meer meldingen handicap en/of chronische ziekte
De meldingen van mensen met een handicap chronische ziekte zijn eveneens toegenomen ten opzichte van 2018. In 2018 liet het aantal meldingen op deze grond ook al een stijging zien. Dit had waarschijnlijk te maken met de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VN-verdrag handicap. Het gaat hier onder meer om meldingen over de weigering van een woningbouwvereniging om een woning aan te passen of meldingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers die geen aanpassing willen realiseren om het werk voor personen met een beperking mogelijk te maken. 

Regionale en landelijke rapporten 
Op 23 april 2019 zijn de regionale rapporten en de landelijke rapportage discriminatiecijfers 2019 gepubliceerd. In de rapportage van het Meldpunt discriminatie Gooi en Vechtstreek  zijn de meldingen op het gebied van discriminatie voor de 7 gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek in 2019 verwerkt.  De landelijke rapportage presenteert meldingen en bij Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s)  en registraties bij politie, naast elkaar, aangevuld met gegevens van het Meldpunt internet discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens.